I kjelleren under Skjeberg rådhus

I kjelleren under gamle Skjeberg rådhus har Østfoldmuseene tatt vare på mye kildemateriell fra Gleng Bokcafé og Gleng Musikkforum. Bli med en tur til katakombene under Skjeberg rådhus. Her fikk vi tilgang til flere hyllemeter med spennende arkivmateriale.