Siste fra bloggen:

Om prosjektet

Janne Schaffer og Björn J:son Lindh (Folkets hus 1989)

Gleng Bokcafé, med tilknyttede virksomheter, var i perioden 1979 til 2003 en betydelig arrangør av debatt-, musikk- og litteratur-arrangementer i Sarpsborg. Delvis under eget navn, delvis gjennom Glengrock og Gleng Musikkfestival, ble det, på hovedsakelig frivillig basis, arrangert flere hundre kulturarrangementer i disse årene. Arrangementene omfatter blant annet:

 • Torsdagsforum (aktuelle debattmøter)
 • Glengrock (frikonserter i Kulås og innendørs arrangementer)
 • Krokvelder på Dickens
 • Nattåpent på Hotel St. Olav
 • Diverse konserter i Folkets Hus, Sarpsborg kirke etc.
 • Ælvejazz på Glomma
 • Blues- og jazzfestivaler
 • Kulturmønstringer
 • Gleng Musikkfestival

Drift av så vel bokhandel som kulturarrangementer opphørte da Gleng Bokcafé begjærte seg konkurs i 2003.

Mye dokumentasjon fra disse arrangementene har sannsynligvis aldri blitt tatt vare på, og mye har naturlig nok også gått tapt i ettertid. Det finnes imidlertid fortsatt et betydelig kildemateriell som bidrar til å dokumentere den omfattende kulturelle virksomheten gjennom mer enn 20 år. Materialet omfatter blant annet:

 • Gjestebøker fra en rekke arrangementer i perioden 1980 til ca. 1995
 • Plakater, annonser, program og festivalaviser
 • Ca. 3000 dias fra de fire første musikkfestivalene (1987 til 1990)
 • Bemanningsoversikter, møtereferater og diverse dokumenter

Deler av det innsamlede materialet er over 40 år gammelt og har vært lagret under varierende forhold, noe det også bærer preg av. Høsten 2020 ble det derfor etablert en prosjektgruppe bestående av Kjell Arne Nordli, Tobias Nordli, Jon Henning Karlsen og Øivind Lorentzen, som startet arbeidet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre deler av materialet. Ta gjerne kontakt dersom du sitter på bilder eller annet materiell som kan innlemmes i samlingen.

VI TAKKER:
Prosjektet er gjennomført med økonomisk støtte fra Sarpsborg kommune.

Vi retter en spesiell takk til Østfoldmuseene, som tok hånd om mye kildemateriell og dokumenter etter konkursen i Gleng Bokcafé i 2003, og som ga tilgang til arkivene sine i forbindelse med dette prosjektet.

Takk, også til Bjørn Korsmo, som tok vare gjestebøkene som ga støtet til dette prosjektet.

BRUK OG OPPHAVSRETT
Alt materialet som presenteres i arkivløsningen er beskyttet av opphavsrett. Materialet kan kopieres og benyttes til private formål, men kan ikke benyttes i kommersiell sammenheng uten tillatelse.